Kto má právo na vrátenie tovaru do 14 dní?

Tovar, môžete bez udania dôvodov vrátiť alebo vymeniť do 14 dní. Právo sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené Vaše IČ. V tomto prípade po dohovore rešpektujeme výmenu tovaru v rovnakej cenovej hladine.

Od kedy do kedy lehota trvá?

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Ak si zákazník tovar prevezme v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Ako mám tovar vrátiť?

  1. Tovar môžete vyskúšať, ale nie dlhodobo používať.
  2. Tovar najlepšie vráťte v nepoškodenom obale. Ak tovar javí známky opotrebenia alebo je poškodený obal, predávajúci si vyhradzuje právo strhnúť primeranú sumu z kúpnej sumy.
  3. Do balíčka priložte papier s týmito údajmi: číslo objednávky alebo číslo faktúry, meno a priezvisko, číslo účtu môžete pripísať dôvod vrátenia tovaru. V prípade, že potrebujete iný spôsob vrátenia peňazí, prosím obráťte sa najskôr na email: expedice@yescom.cz. Ak tieto údaje nebudú priložené u tovaru, nemôžeme podnikať kroky vrátenie peňazí. A budeme čakať na Vašu telefonickú či e-mailovú reakciu.
  4. Nejedná sa o reklamácii, ale o Vaše slobodné rozhodnutie tovar vrátiť, v tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Adresa pre vrátenie tovaru.

FROGMAN s.r.o.
ID 1501
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
(externé prepravné stredisko)

Neposielajte prosím na českú adresu! Ak pošlite na inú ako uvedenú adresu, predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na kontrolu tovaru, teda aj vrátenie peňazí. A celý proces sa môže pretiahnuť.

Kedy sa peniaze objavia späť na účte?

Peniaze posielame bezodkladne po kontrole tovaru, najdlhšie však do 14 dní. V prípade, že peniaze nemáte na účte v tejto lehote, neváhajte nás kontaktovať aby sme identifikovali chybu v procese.