Ako mám reklamovať tovar?

 1. Stiahnite si reklamačný protokol pod týmto článkom, vytlačte ho a doplní potrebné údaje. Doklad potom priložíte k balíčku.
 2. Tovar zašlite doporučene nie na dobierku ani ako balík do ruky či na poštu, iba ako doporučené písanie alebo balíček.
 3. Vo vlastnom záujme si pri zabalenie a spôsobu dopravy počínajte tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave.

Na akú adresu mám poslať tovar?

FROGMAN s.r.o.
ID 1501
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
(externé prepravné stredisko)

Ako bude reklamácia vyriešená?

V prípade, že reklamácia je oprávnená:

 • Bude vykonaná oprava tovaru.
 • V prípade neopraviteľné závady bude tovar vymenený za nový kus alebo bude vrátená kúpna cena kupujúcemu.

V prípade, že reklamácia je neoprávnená:

 • Bude tovar vrátený späť zákazníkovi.
 • Náklady na prepravu hradí zákazník.
 • Reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním.
 • Tovar poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
 • Mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, zlým zaobchádzaním a obsluhou.
 • Životnosť batérie: batérie sú spotrebný tovar s obmedzenou životnosťou. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie batérie spôsobené jej obvyklým užívaním.

Do kedy môžem očakávať vybavenú reklamáciu?

Odo dňa uplatnenia reklamácie najneskôr do 30 dní. U spotrebného tovaru (náplne a batérie) vo väčšine prípadov vymeníme za nový kus a teda posielame obratom späť vo veľmi krátkej dobe.

Budú mi uhradenej náklady na poštovné pri reklamácii?

Je možné nás informovať o konkrétnej sume na náklady, ktorá môže byť uhradená. Nutné podložiť scan účtenky či iným preukazným materiálom.

Čo keď mi batéria nenabíja notebook do 100%?

Jedná sa o uznateľnú závadu - batérie Vám bude vymenená za nový kus.

Môj notebook "nevidí" novo zakúpenú batériu čo s tým?

Najlepšie nás informovať (email, telefón) a uistiť sa či ste vybrali správnu batériu, ktorá je určená pre Váš notebook. Je možné, že batéria je nefunkčný - výmena za nový kus.

Aká je záruka na batérie?

Záruku na pokles kapacity dávame 12 mesiacov (jedná sa o nadštandard - zo zákona a od väčšiny eshopov iba 6 mesiacov!), Záruka na elektroniku a poruchu článkov je 24 mesiacov (neplatí pre firmu - tu len 12 mesiacov).

Aká je záruka ak objednám na firmu / ičo?

Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má nárok iba na 1-ročné záručnú dobu - viď. obchodné podmienky.

V prípade, že Vám tu nebolo zodpovedaných na Vašej otázku neváhajte nás kontaktovať.

Stiahnúť