Na čo slúži menič napätia?

Meniča slúži na to, že zo jednosmerného napätia 12 či 24V premení na 230V striedavého napätia. Je vhodný na všetky miesta, kde nemáte možnosť použiť napätie 230 V z distribučnej siete. Pripojenie meniča je možné vykonať buď z autozapaľovača, alebo akumulátorové batérie.

Pred kúpou meniče

Pred kúpou meniča je vo Vašom najlepšom záujme spočítať celkový príkon všetkých spotrebičov, ktoré budete chcieť napájať. Každým preťažením skracujete životnosť meniča. Pri spotrebičoch, ktoré používajú špinavé napájacie zdroje (PC, notebooky, nabíjačky), je vhodné kúpiť menič s dvojnásobným výkonom, než je príkon u spotrebičov.

Napríklad: Celkový príkon mojich spotrebiču, ktoré budem využívať je 400W, vylúčim či budem používať špinavo napájanie, zaobstarám 500W.

Bezpečnosť predovšetkým

Je nutné brať ohľad na skutočnosť, že na výstupe meniča je rovnaké napätie ako v bežnej zásuvke! Akákoľvek neskúsená manipulácia s meničom, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom či požiar a pod. Zaobchádzať s meničom, môže osoba iba oboznámená s týmto návodom. Prí akýchkoľvek pochybnostiach alebo nejasnostiach odporúčame konzultovať pripojenie či manipuláciu s kvalifikovaným elektrikárom.

Sínusovky - rozdelenie

Pretože ponuka meničov na trhu je vysoká, táto časť Vám slúži na rozhodovanie, ktorý menič zaobstarať. Môžete sa stretnúť s pojmami pravá, modifikovaná a čistá sínusoida. Nejedná sa len o reklamný ťah, ako by sa mohlo zdať.

Menič s aproximovanou sinusovkou

Predvolené hodnoty napätia a sínusovky sú približné a pre niektoré elektronické prístroje nemusia byť vhodné. Môže dochádzať k tomu, že pripojené zariadenie napríklad televízia, nemusí pracovať spoľahlivo.

Menič s modifikovanou sínusoidou

Možno použiť pre väčšinu elektrických spotrebičov. Výstupné napätie je ale modifikované, to znamená že sa nejedná o sínusoidu priebehu napätie, ale o skokový ráz vlny. Lepšie tento fakt zdôrazní graf nižšie. Nedajú sa použiť pre indukčné motory a majú problémy s napájaním výbojkových a žiarivkových svietidiel, chladničiek, klimatizáciou. Tento menič nemusí byť spoľahlivý pre všetky zariadenia.

Menič s čistou sínusoidou

Tento menič je spoľahlivejšie a väčšina zariadení na ňom pracuje bezchybne. Oproti od predchádzajúceho meniča zaisťuje tichší chod pripojeného elektromotora. Ďalšou výhodou je, že sa dajú použiť pre indukčné motory, ako sú napríklad chladničky, klimatizácia a podobné zariadenia. Hodí sa teda na príjemnú dovolenku za teplom v karavane. Z týchto dôvodov sa na trhu sa vyskytujú s výrazne vyššou cenou.

Čo znamenajú špecifikácie uvedené v popise?

Vstupné napätie

Môžete použiť batériu o nominálnom napätí 12V (pr. Osobný automobil) alebo 24V (pr. Nákladné vozidlo, autobus, ai.) Jednosmerného napätia. V aute je možné napojiť cez zapaľovač a to o napätí 12V alebo 24V. Zakúpenia výrobku podriaďte zdroju, ktorý budete používať.

Výstupné napätie

Napätie, ktoré bude produkovať vstavaná zásuvka vo vašom meničmi, teda 230V. Naše meniče majú tiež USB port, ktorý má výstupné jednosmerné napätie 5V.

Výkon (kontinuálny)

Maximálny výkon, ktorý môžete odoberať dlhší čas.

Okamžitý výkon (impulz)

Možnosť odoberať niekoľko stoviek milisekúnd. (Napr. V čase spúšťania elektrického zariadenia.

Príklady použitia meniča:

Elektronické zariadenia: televízory, tunery, hi.fi, DVD prehrávače

USB port napájanie: Smartphony, tablety, telefóny, laptopy, lampičky na USB 5V, ...

Kancelárske zariadenia: Tlačiarne, faxy, počítače, monitory, ...

Drobné domáce spotrebiče: žehličky, hriankovače, hriankovače, varné kanvice, holiace strojčeky, ...

Osvetlenie: LED, halogénové, žiarovky, ...

U čisté sínusoidy tiež zariadenie používajúce indukčný motor: chladničky, klimatizácia, čerpadlá, ...

Čo znamenajú všetky tie ochrany na meničmi, ktoré uvádzate?

Ochrana proti prepätiu: Motor sa po vypnutí napájania chvíľku chová ako zdroj napätia, ktorý pôsobí na výstup už vypnutého napájacieho zdroja. V podstate si zdroj a spotrebič vymenia role. Tento fakt môže mať neblahé dôsledky na menič, ktorý túto ochranu nemá.

Ochrana proti preťaženiu: V prípade, že dôjde k preťaženiu meniča, vplyvom príliš vysokého odberu prúdu spotrebiča, je menič od spotrebiča automaticky odpojený.

Ochrana pred nízkym napätím: Menič je chránený pred napojením na nízke napätie. Napr. pri poklese napätia batérie.

Návod na pripojenie meniča akumulátora.

Je dôležité správne pripojiť kladný a záporný pól batérie na kladný a záporný pól meniča. Pred pripojením meniča cez autozapaľovač je nutné túto kontrolu vykonať tiež. Naše meniče sú dodávané s dvoma druhmi káblov: káblovou auto konektorom (do zapaľovača v aute) a káblom ukončeným montážnymi očkami.

Dajú sa použiť rôzne olovené batérie, najčastejšie sa používajú bez údržbové alebo autobatérie. Z týchto dvoch je zdatnejší batéria bez údržbová, oveľa menej podlieha opotrebovaniu. Autobatérie majú síce výhodu nízke ceny na druhú stranu, keď sú používané ako zálohovacie batérie, tak skôr podliehajú skaze a nemajú ochranu proti hlbokému podbitie.

Predovšetkým ak chcete používať batériu v uzavretom priestore, sú najvhodnejšie batérie VRLA, ktoré máme v ponuke tu. Tie totiž na rozdiel od bežného oloveného akumulátora nevypúšťa nebezpečný výbušný vodík. Ďalej neobsahuje nebezpečný elektrolyt tvorený kyselinou. A majú aj ďalšie výhody, ktoré sa môžete dočítať u špecifikácie VRLA batérií.

Likvidácia

Prosím počínajte si pri likvidácii akéhokoľvek odpadu, aby ste neohrozili prírodu a nasledujúce generácie. Pre tieto účely je v každom meste zberný dvor a na dedinách pravidelné zvozy.