• Napätie adaptéra (Volty - ďalej len V)

Ide o základný údaj, ktorý sa musí vždy zhodovať. Volty čiže napätie Vášho adaptéra nájdete buď na samotnom adaptéri u popisku OUTPUT (teda výstup adaptéra), alebo na notebooku u popisku INPUT (vstup), tento údaj môže byť niekedy pod batériou (je potrebné batériu vybrať).

  • Koncovka adaptéra

Koncovku definujeme vnútorným a vonkajším priemerom, ďalej sú možné koncovky s pinom, v prípade špeciálnych koncoviek priemery nemeriame (Apple, Lenovo - slim koncovky). Koncovka sa musí vždy zhodovať inak nepôjde adaptér zapojiť do notebooku.

  • Prúd adaptéra (Ampera - A)

Prúd musí byť zhodný s Vaším pôvodným adaptérom (alebo s hodnoty INPUT na notebooku), alebo vyšší. Výkon adaptéra (W) nám určuje vzťah W = A * V. Ak teda bude menší prúd než na pôvodnom adaptéra - nemusí dochádzať k správnemu nabíjania, pomalšiemu nabíjanie, prehrievanie notebooku a v horšom prípade možné poškodenia. Ideálna je rovnaká hodnota ampérov ako na Vašom pôvodnom adaptéra. Pri väčšom prúdu a teda aj výkonu môže dochádzať k rýchlejšiemu nabíjanie ale skôr nebude výkon adaptéra zo strany notebooku nijako využitý.

  • Typ adaptéra

Najčastejšie uvedený na adaptéri u popisku: model. Pre niektorých adaptéry, je nevyhnutné, aby sa zhodoval model Vášho adaptéra so špecifikáciou v našom popise. Najmä notebooky značky Dell nemusí fungovať, aj keď je rovnaká koncovka, V, A a W. Je teda vždy vhodné hľadať adaptér, ktorý bude mať v špecifikácii uvedené, že je kompatibilný s Vaším modelom. Ak model nemožno dohľadať je nutné hľadať korekciu iba na základe hodnoty V, A a koncovky.

  • Typ notebooku

Najmenej dôležitý faktor, špecifikáciu adaptérov nemusí byť vždy kompletný a Váš typ môže chýbať. Ak sa Však zhodujú predošlé body, kompatibilita bude pravdepodobne zaručená. V prípade kedy sa zhoduje podľa špecifikácie aj typ notebooku sa jedná o 100% istotu výberu.